• Košík je prázdný.
0,-
0
Zobrazit v EUR

  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

  Přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

  Kdo zpracovává Vaše údaje?

  Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek bude zpracovávat provozovatel obchodů Ing. Petr Sýkorovský, provozovatel obchodů www.CRUMPL.cz, www.e-TASKY.cz, IČ:73820245 DIČ:CZ7808230507.

  Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

  Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky některého z našich zboží, či přihlášením se k odběru obsahových newsletterů), resp. uzavření smlouvy o užívání této služby. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb: 1. Email
  2. Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu) nebo přezdívku (v případě registrace účtu v rámci emailových služeb)
  3. Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pro dodání objednávky)
  4. Telefonní číslo (pro informaci o stavu objednávky)
  a dále údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby:
  1. IP adresa
  2. soubory cookies (v případě online služeb)
  3. případně jiný online identifikátor
  4. geografická poloha

  Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

  Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem včetně administrace a provedení platby v případě objednávky) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.
  Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:
  1. zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
  2. provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány
  3. analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám
  4. získání výhod ve marketingových kampaních námi organizovaných
  5. zasílání obchodních sdělení (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést skrze link v zápatí každého newsletteru)
  6. zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře
  Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat své služby.

  Kdo bude mít přístup k Vašim údajům?

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.
  Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:
  1. osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
  2. osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
  3. osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
  4. poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
  5. poskytovatelé přepravních služeb, které Vám doručují Vaše objednávky
  6. poskytovatelé technických řešení umožňující jednoduché dodání Vaší objednávky a notifikaci o dodání objednávky
  7. provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.
  Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

  Co jsou cookies a jaké druhy používáme?

  Stejně jako asi každá stránka jiná stránka na internetu používáme cookies.

  Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná.

  Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Informace mohou například zahrnovat typ použitého zařízení a prohlížeče, jazykové preference nebo stránky, které byly navštíveny. Také mohou zajistit, abyste se z reklam dozvěděli o produktech, které odpovídají vašim zájmům a preferencím a vy se tak nemuseli dívat na něco, co s vámi nemá nic společného. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.Soubory cookie používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách pro usnadnění pohybu na webu. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazený identifikátor vaší návštěvy. Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro potřeby interní analýzy navštívených stránek, abychom lépe porozuměli způsobu jejich používání. Tyto informace používáme pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb.

  Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Prostě a jednoduše, abyste se snadněji a rychleji dostali k tomu, co vás zajímá.

  Mnoho prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení, ale obvykle je můžete odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokud však používání souborů cookie zcela vypnete, může dojít k tomu, že některé vlastnosti našich stránek nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat. Další možností je prohlížet stránky v tzv. anonymním režimu, kdy se cookies neukládají.

  Detailní informace pro všechny typy prohlížečů najdete tady: aboutcookies.org
  Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat viz.zde.
  Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu.

  Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

  Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

  Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

  Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů.

  Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?
  Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem
  1. poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
  2. splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
  3. zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

  Na základě čeho zpracováváme Vaše osobní údaje?

  Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

  Jak jsou mé osobní údaje bezpečné?

  Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. V této souvislosti Vás ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

  Jak můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

  Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@e-tasky.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

  Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

  Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

  Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje Vám poskytovat naše služby a tyto neustále zlepšovat. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě Vaší povinností naše bezplatné služby využívat.

  Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

  Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
  1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  2. právo osobní údaje opravit či doplnit;
  3. právo požadovat omezení zpracování;
  4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  5. právo požadovat přenesení údajů;
  6. právo na přístup k osobním údajům;
  7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
  9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

  Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

  Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.
  Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

  Jak nás můžete kontaktovat?

  V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktních informací dostupných zde www.e-tasky.cz/page/kontakt/ či elektronickou poštou na adresu info@e-tasky.cz nebo písemně na naší adrese: e-TASKY.cz, Křesomyslova 19, Praha 4, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.
  V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona veškerá komunikace s Vámi monitorována.

  Smluvní podmínky Google Analytics

  V rámci těchto stránek je využívána služba Google Analytics, což je analytický nástroj sledující návštěvnost internetových stránek od společnosti Google, Inc. („Google“). Google Analytics využívá „cookies“, což jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a díky kterým je možné analyzovat, jak návštěvníci stránky využívají. Informace o vaší aktivitě na těchto stránkách generované prostřednictvím cookies (včetně vaší IP adresy) budou odesílány a ukládány na servery v USA. Společnost Google je využije v rámci vyhodnocování vaší aktivity na těchto stránkách, vypracovávání zpráv o návštěvnosti pro provozovatele stránek a v rámci poskytování dalších služeb souvisejících s návštěvností stránek a používáním internetu. Společnost Google rovněž může tyto údaje poskytovat třetím stranám, je-li to její povinnost ze zákona anebo pokud tyto třetí strany zpracovávají údaje pro společnost Google. Společnost Google nespojuje vaši IP adresu se žádnými dalšími údaji, které shromažďuje. Cookies můžete vypnout v individuálním nastavení vašeho prohlížeče, v tom případě však pravděpodobně nebudete moci využívat všech prvků a nástrojů stránek. Využití těchto stránek představuje váš souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů ze strany společnosti Google, a to způsobem a pro účely stanovené výše.“

  ZEPTAT SE
  Jméno:
  Email:
  Telefon:
  Zpráva: